Backaskolan - Inkomstanmälan

Inkomstanmälan

Så här räknar du ut och skickar in din inkomstanmälan

 Sammanlagd bruttoinkomst / månad:

OBS!
Alla barn som har någon form av omsorg måste fyllas i för att uträkningen skall bli rätt.
Alltså ÄVEN dom som går på dagis eller annat fritidshem.

Instruktioner
Fyll i Namn och Personnr.
Kryssa i om barnet går på Backaskolan eller ej.
Börja med det yngsta barnet
Betala in din avgift till bankgiro 5042-7129

Barnets namn Barnets personnr Går på Backaskolan
Ja Nej
Ja Nej
Ja Nej
Ja Nej
Ja Nej
Ja Nej